Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Leder Lennart Beijer lennart_beijer@hotmail.com 982 81 061
Styremedlem Sander Greni sander.greni@gmail.com 982 22 831
Styremedlem Øyvind Kallstad kallstad@gmail.com 950 24 730
Styremedlem Klaus Rødahl krodahl@me.com 452 81 575