Sportslig utvalg har ansvaret for den sportslige aktiviteten i klubben sammen med sportslig leder.

Arbeidsoppgavene er å tilrettelegge og utvikle aktiviteter, definere sportslige mål, utarbeide sportslige retningslinjer, samt utvikle sportsplanen for klubben.

Sportslig utvalg har en leder for utvalget, som skal koordinere sportslige møter, og kommunikasjon mellom styret, sportslig utvalg og sportslig leder.

Sportslig leder har det øverste ansvaret for det sportslige i klubben, sammen med sportslig utvalg. Leder for sportslig utvalg har ansvaret for det sportslige utvalget og oppgaver de jobber med.

 

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Leder for sportslig utvalg Christine Haugan chaugan2@online.no 913 04 429
Medlem David Jebsen Bråten davidbr@viken.no 906 75 156
Medlem Per Wollbraaten pwollb@gmail.com 979 50 076
Loppetassen og oppstart Henrik Kjønnerød henr-kj@online.no 901 10 384