Håndballgruppa er en egen undergruppe i Drøbak-Frogn Idrettslag.
Vi har et eget styre som velges på årsmøte i februar/mars.

Hovedstyrets oppgaver er blant annet

 • Samarbeider med daglig leder som har den daglige administrasjonen av DFI Håndball
 • Samarbeider med sportslig utvalg
 • Strategisk utvikling av klubben
 • Følger opp frister mot DFI Administrasjonen
 • Deltakelse i DFI Hovedstyret (HS) sine møter og arrangementer
 • Oppfølging av økonomien rundt arrangementer og aktiviteter
 • Oppfølging av økonomi i lagene og DFI Håndball
 • Utvikler og forbedrer rutiner
 • Organisere arrangementer
 • Taler håndballens sak inn mot Hovedstyret
 • Har fadderordning mot lagene som taler lagenes sak inn mot håndballstyret
 • Godkjenne kontrakter
 • Sponsorer til håndballen

 

Fadderordning
Alle lag har en fadder fra styret, slik at veien til styret skal være kortest mulig. Det er viktig at lagene og deres ressurspersoner føler at styret er tilgjengelig for dem.

Fadderens oppgave vil i hovedsak bestå av

 • Delta på foreldremøter
 • Delta på lagledelsesmøter ved behov
 • Være i kontinuerlig dialog med lagleder/oppmann
 • Bidra i å løse konfliktsituasjoner i laget. Dette kan dreie seg om foreldregrupper,
  spillere, trenere eller andre ressurspersoner
 • Være talerør for laget inn i styret
 • Tilgjengelig ved spørsmål og rådføring i saker som omhandler laget
 • Videreformidle til rett person i styret eller i sportslig utvalg når det er aktuelt
 • Faddere for lag skal ikke selv være foresatt på det aktuelle laget

Fordeling faddere:
Daniel Østreng - Gutter junior/Senior, G05/06
Christine Haugan - G2009, G2010, G2011
Thor Strømdahl - Jenter junior/senior, J2010, J2011
Eline Aas - G2013, J2013, J2012, G2012
Elisabth Seljevold Fladmoe - J2005, J2008, J2009
Inger Saxebøl - G2014, J2014, Loppetassen
Inge Dahl - J2006, J2007, G07/08

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Leder Anders Haugen anders@medula.no 974 38 956
Nestleder Daniel Østreng danielostreng@hotmail.com 934 46 406
Sportslig Christine Haugan chaugan2@online.no 913 04 429
Styremedlem Thor Strømdahl thorstromdahl@hotmail.com 908 29 805
Styremedlem Eline Aas eline.aas@medisin.uio.no 411 41 924
Styremedlem Elisabeth Seljevold Fladmoe elisabeth.seljevold@gmail.com 992 98 810
Styremedlem Inger Saxebøl inger.saxebol@gmail.com 481 55 226
Styremedlem Inge Dahl inge.dahl@hpe.com 480 73 200
Andre roller
Dommerkontakt Katja Eriksen katja1998@me.com 974 88 350