Idrettslaget har fire ansatte i administrasjonen. I tillegg har flere grupper ansatte i forskjellige roller.

 

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Drøbak-Frogn Idrettslag
Daglig leder Teresa Storrud Visedo teresa@dfi.no 950 39 303
Klubbsekretær Lise Asla Johnson lise@dfi.no 919 04 845
Lønns-og regnskapsansvarlig Ann Helen Ådahl annhelen@dfi.no 934 40 565
Anleggsansvarlig Svein Heiskel vaktmester@dfi.no 419 33 918
Håndball
Daglig og sportslig leder Magnus Seip magnus.seip@dfi.no 918 08 014
Fotball
Koordinator Per Wollbraaten pwollb@gmail.com 979 50 076
Tropp & Turn
Sportslig leder Malin Kaurin Husevåg turn@dfi.no 452 72 886
Administrativ leder Julie Berge turn@dfi.no 900 49 560
Sykkel
Sportslig leder Kenneth Johansen kenjohansen1984@gmail.com 926 37 549