Etter en vår med lite stevner, ser vi frem mot sommer og håper det blir mulig å få svømt konkurranser igjen. Det er satt opp stevner både innendørs og utendørs i juni. Utendørs går i 50m basseng. Programmene er fortsatt ikke klare. 

Mens vi på Østlandet har hatt både treningsforbud og mangel på stevner, har svømmerne på Vestlandet dratt skikkelig fra. Frem mot LÅMØ i september ("NM" for svømmere fra 11år) må vi derfor legge inn en god innsats. 

Se stevneoversikt på Medley.no. Program legges også ut der etter hvert.