Årsmøtet avholdes 15. april kl 19:00 digitalt på Teams.


For å kunne avholde årsmøte digitalt på teams må vi ha påmelding fra de stemmeberettigede i forkant av møte. Link til påmelding i saken.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 31. mars 2021 til teresa@dfi.no og dfi@dfi.no. Det ønskes at vedlagte mal (forslagsskjema som ligger under) brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.dfi.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Drøbak-Frogn Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Drøbak-Frogn Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Drøbak-Frogn Idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan administrasjonen kontaktes på telefon 64 90 51 90 eller på mail dfi@dfi.no.

MELD DEG PÅ HER - LINK TIL PÅMELDING

Sjekk at du får bekreftelse som under på at du er påmeldt:

 

Bekreftelsen blir også sendt på mail.

Link til møtet vil bli sendt ut til de som har meldt seg på og publiserers på www.dfi.no på møtedagen.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret