DFI Tropp & Turn ser frem til en vår med mye idrettsglede og gode treninger.

 

På grunn av koronasituasjonen ønsker vi å nå ut med dette informasjonsskrivet til alle i forkant av oppstart. Vi ber alle lese skrivet nøye. Ved spørsmål, vennligst ta kontakt via turn@dfi.no.

 

DFI Tropp & Turn forholder seg til retningslinjer fra Norges Gymnastikk- og TurnforbundNorges Idrettsforbund og Folkehelseinstituttet. Vi holder oss løpende oppdatert og endrer rutiner ved behov. Vi ber om forståelse for at ting kan være noe annerledes enn tidligere på grunn av situasjonen.

 

Dette er viktig å huske på

Før trening

 

- Syke må holde seg hjemme

- Personer med symptomer eller som bor sammen med noen som er i karantene må holde seg hjemme

- Personer som bor i andre kommuner enn Frogn bes forholde seg til gjeldende retningslinjer i bostedskommunen (er barneidretten stengt i din kommune, ikke møt på trening)

- Kom i rene klær

- Vask hender grundig

- Ta med deg minst mulig inn i inngangspartiet. Men kle godt på deg, det kan forekomme ventetid ute av smittevernhensyn.

- En vakt fra styret eller trenerstaben vil møte barnet i gangen/hallen og sørge for at desinfeksjon brukes

- Foreldre kan ikke være med inn i inngangspartiet eller i hallen, men må levere og hente utenfor (hold god avstand til alle ved henting og levering). Unntaket er foreldre og barn-partiene, det én av foreldrene skal være med barnet inn.

- Vaskerutiner i hall, inngangsparti og toaletter er opprettet

 

Under trening

 

- Det vil være grupper på maks 20 personer

- 1-metersregelen gjelder blant voksne

- Det vil være mindre treningsgrupper innenfor partiene

- Trenere vil gi beskjed når utøvere skal bruke desinfeksjon i løpet av treningen

- Ved toalettbesøk skal hender vaskes nøye og desinfeksjon brukes på før man kommer inn i hallen igjen

- Enkelte aktiviteter krever sikring fra trener, dette skal minimeres, men er lov

 

Etter trening

 

- Hold god avstand på vei ut og utenfor hallen

- Vask treningstøyet før neste trening

 

 

Hvis det skulle oppdages smitte blant våre medlemmer må vi kunne komme i kontakt med alle som har vært i hallen. Vi ber derfor om at alle sørger for at DFI Tropp & Turn har oppdatert kontaktinfo (telefonnummer og mailadresse) til barnas foresatte og voksne turnere.


Forøvrig ber vi alle gjøre sitt for å hindre smittespredning – vi gleder oss til ny treningssesong!

DFI Tropp & Turn