Philip er 99-årgang og har vært i DFI siden han startet med fotball i 1. klasse.
Han tenker mye fotball - og allerede fra barnsalder av har Philip hatt mange kloke og riktige tanker om spillet vi alle elsker.

Marijo sier om Philip:
Philip er en spiller som gjør alle rundt seg gode - spesielt de unge spillerne.
Han er alltid en positiv bidragsyter til miljøet, og har en profesjonell tilnærming i alt han gjør.
Det er en glede å ha Philip i laget.

Fint ord til en veldig bra fyr der altså :-)

Grattis med pris og fortjente ord Philip.

MVH DFI Fotball