På årsmøte vil hovedstyret presentere årsberetningen for idrettslaget for 2022 og planer for 2023.

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Det er ikke lov å stemme med fullmakt.

Drøbak-Frogn ILs lov regulerer avvikling av årsmøte og årlige møter.

DFI's lov kan leses her

Velkommen!