Nytt DFI Håndball styre ble valgt inn på Årlig møte i DFI Håndball 2. februar. Første styremøte ble avholdt 27. februar hvor styret bl.a. fordelte ulike roller. Styret jobber tett sammen med Sportslig leder Mikael Selstad for å sikre drift og utvikling av klubben. Velkommen til å ta kontakt med styret - vi er alle tilgjengelig for klubbens medlemmer!

Styreleder: Inger Saxebøl 

Nestleder: Gaute Hagerup 

Økonomi overordnet: Inge Dahl

Styremedlem: Cecilie Wiik

Material forvalter: Daniel Østreng 

Sportslig utvalg: Eline Aas 

Anlegg: Thor Strømdahl/Inge Dahl/Gaute Hagerup