DFI Svømming: Oppsummering av 2022

DFI Svømming arrangerte i 2022 svømmeopplæring og -trening for 1.326 barn, ungdom og voksne, fordelt som følger:

  • 498 med ordinær opplæring på Bølgen
  • 369 i samarbeid med Sjøstjerna Svømme- og Livredningsklubb på Nesodden
  • 397 barnehagebarn, hvorav 49 i samarbeid med Sjøstjerna
  • 62 flyktninger, hvorav 48 i samarbeid med Opplæringssenteret på Ås

Omtrent 90% av våre utøvere er barn og ungdom under 18 år. Ettersom svømmeopplæringen i regi av skolene er begrenset, er det i realiteten DFI og Sjøstjerna som i stor grad lærer barn å svømme i Frogn og på Nesodden.

Vi har en aktiv ungdomsgruppe med konkurransesvømmere og Mastergruppa har hatt god tilvekst det siste året. Til sammen deltok vi på 23 stevner og arrangerte selv ett rekruttstevne (Bølgen Rekrutt), ett Open Water stevne (Fjorden på Tvers) og åtte internstevner (Pizzasvøm). Vi arrangerte også tre treningsleirer (Mallorca, Tønsberg og Kroatia), to instruktørkurs og tre livredningskurs.

Ungdomsgruppa er fremdeles liten og sårbar, men med bra bredde på de lavere nivåer og et svært godt samarbeid med Sjøstjerna, har vi tro på at vi skal få en relativt stor gruppe med konkurransesvømmere i løpet av to til tre år.

Vi hadde ved årets slutt to fulltidsansatte. I tillegg har vi i 2022 hatt 31 deltidsansatte, hvorav brorparten er ungdom i alderen 15-19 år. Vi er med andre ord en stor arbeidsgiver for ungdom i Frogn, og mange ungdom får sitt første møte med norsk arbeidsliv i DFI Svømming. Vi er opptatt av å være en god arbeidsplass hvor det skal være gøy å jobbe, men at det også stilles krav.

Gruppa har god økonomi. Inntekten i 2022 var 2.5 millioner kroner, en økning med 36% sammenlignet med året før, og vi hadde et positivt resultat på omtrent 250.000 kroner. Til sammen ble det lagt inn omtrent 1.200 timer med frivillig, ulønnet, arbeid i 2022.

I 2022 har vi hatt et godt samarbeid med Bølgen Bad. Klubben og utøverne betalte omtrent 1 million kroner til Bølgen for å kunne trene der og dette er mer enn en dobling i forhold til 2021. Vi kjenner ikke til andre idrettsgrupper i Frogn, eller andre svømmeklubber, som betaler like mye for å bruke kommunens idrettsanlegg, men mener likevel at vi har et tilbud som er attraktivt i forhold til andre idretter i Frogn kommune.