DFI langrenn har vært nødt til å gjøre noen endringer av løypenettet i marka denne sesongen. Dette må vi gjøre av hensyn til landbruket. Det dyrkes ulike vekster på jordene fra år til år, og noen ganger vil skiløyper kunne gjøre skade på avlingene. Noen av endringene er varige mens andre er midlertidige.

1) Fra Ottarsrudjordet (Noen kjenner dette som Heerjordet) og ned til Ottarsrud har vi brukt å kjøre løype på nordsiden av bakken i Høilundveien. Her er det ikke sikkert vi får kjørt løype i år, og da må man ta av seg skiene på toppen av bakken og gå ned.


2) Løypa fra Ottarsrud mot Huseby vil ikke lenger gå på vestsiden av jordet frem mot Oppegårdstjernet (dette er en endring som egentlig ble gjort for et par sesonger siden). Løypa går på østsiden av Haneborg gård (Maisgården) og deretter skrår den vestover mot skogen. Det er laget en ny trasé gjennom skogen, og løypa kommer ut på jordet igjen nærmere Huseby.


3) Fra Kykkelsrud går det to traseer sørover. Den som kommer ut ved Bringebærlandet (Torp) er lagt noe om oppe på åsen og vil gå gjennom bringebærplantasjen og litt inn i skogen.
Den andre traseen som går gjennom skogen mot Hauer gård vil ikke bli kjørt som vanlig i vinter. Om man følger løypa fra Kykkelsrud vil den stoppe på toppen av bakken ved veien mot Espely gartneri. Her må man ta av seg skiene og gå et par hundre meter oppover langs veien før løypa igjen starter på jordet. Herfra går løypa inn på traktorveien som leder opp til Klommesteinveien. Her vil den gå ut på jordet igjen og lede ned mot passering av Åsveien. Videre sørover vil løypene gå som tilnærmet vanlig.