Viktig informasjon - Alle skal med!

 

2023 blir et tøft økonomisk år for mange i samfunnet. Prisen på helt nødvendige produkter og tjenester som mat, strøm øker raskt, og den generelle levekostnaden for de fleste stiger. Det kommer til å bli viktig for langt flere å prioritere hvor pengene skal strekke til.

Idrett er en svært viktig arena i barns oppvekst – sosialt, fysisk og det å føle mestring sammen med andre. Og denne arenaen vil vi skal være tilgjengelig for absolutt alle.

DFI Fotball vil med dette innlegget gjøre det helt klart at INGEN skal måtte slutte med fotball på grunn av økonomi – INGEN :-)


DFI Fotball ønsker å bistå alle som trenger:

- hjelp til å betale treningsavgift (dele opp faktura, reduksjon, fritagelse)
- hjelp til å betale egenandeler på cuper, fotballskoler eller andre aktiviteter
- hjelp til å skaffe nødvendig utstyr for å sparke fotball


Vi har svært gode samarbeidspartnere og støttespillere som hjelper oss med dette – så ikke vær redd for at du belaster fotballklubbens økonomi med å spørre om hjelp. Noen tror at man blir en belastning hvis man sliter med å betale, og at enkleste løsning er å melde seg ut – det stemmer ikke.
Det er en dårlig løsning for alle parter.

Kiwanis-fondet:

Kiwanis Drøbak er en svært viktig og god støttespiller. I 2019 opprettet vi i sammen DFI Fotball sitt «Kiwanis-fond». Dette er midler som utelukket går til barn som trenger økonomisk hjelp for å delta på aktiviteter i DFI Fotball, og som finansieres helt og holdent av de flotte folka i Kiwanis Drøbak. Dette fondet ble i høst fylt opp med friske midler for 2023 – midler som allerede er på konto og klare for å brukes.

Hjelp til utstyr:


Gjennom avtaler med vårt utstyrsleverandør Select og Sport 1 Drøbak City kan vi også skaffe til veie nødvendig utstyr til de som måtte trenger hjelp til dette. Vi bruker også av Kiwanis fondet til å finansiere utstyr til de som trenger det.


 


Hvordan be om hjelp?

For at vi skal kunne hjelpe de som trenger det er det viktig at alle spiller på lag.

Trenger du hjelp – ta direkte kontakt med undertegnede.
Alle slike henvendelser blir behandlet 100% konfidensielt – ingen andre utover undertegnede + Lise på DFI kontoret som fører oversikt over medlemsregister og betalinger får vite hvem som skal dele opp betaling eller er helt fritatt for treningsavgift. Så ikke vær redd for at dette skal "komme ut på bygda".

Husk – det er ikke flaut å be om hjelp (og det blir mellom oss)!


Tips til trenere / lagledere:


Årsavgiften for medlemskapet i DFI (200,-) kommer i løpet av noen dager. Treningsavgiften fra DFI Fotball kommer ikke før etter årlig møte i mars (avgift vedtas der). I disse periodene er det ekstra viktig at alle trenere og legledere følger ekstra godt med. Hvis noen melder at de skal slutte i fotballen – informer om de gode ordningene vi har i klubben rundt økonomi, og understrek at ingen skal måtte slutte pga at økonomiske årsaker. Informere dere ofte og tydelig om dette (informer om dette på alle foreldremøter og i blogger)  - og understreker at dette allerede er finansiert av klubbens samarbeidspartnere – er det ofte lettere for de det gjelder å ta direkte kontakt.

Dette løser vi i sammen :-)


Vi gleder oss til en ny morsom sesong – med alle spillerne på plass!

 

Med vennlig hilsen

Vidar Færgestad
Styreleder DFI Fotball
Mail:  styreleder.dfifotball@gmail.com
Mobil:  +47 9056 5750