DFI svømming og Sjøstjerna la årets høstleir til Kroatia.  Det er fantastisk vær og gode treningsmuligheter. Maten er også god, og prisnivået akseptabelt. Leir er svært viktig for at svømmerne skal få nok sosial kontakt, det hjelper for å beholde svømmerne lenge i  gruppa. Treningsmuligheter er det også viktig å kunne holde treningsnivået oppe i høstferien når Bølgen prioriterer andre grupper i bassengene.