DFI Tropp & Turn har et konkurranseparti for jenter som trener apparatturn i turnhallen på Høiås. Apparatturn er turn i hopp, skranke, bom og frittstående (matte).

De trener noe mer enn de andre partiene, for å kunne delta i konkurranser.  Jentene som deltar der må derfor være interessert i å jobbe med litt mer innsats for å nå sine mål. Her trenes grunntrening, styrke og turn i apparater så det er viktig at gymnastene er godt motiverte.

Partiet har høyere aktivitetsnivå og vanskelighetsgrad, noe mer disiplin og strengere krav enn de øvrige partiene.  Det benyttes i større grad trenere med høyere kompetanse, og treningsavgiften er også høyere på dette partiet.  Jentene kan oppnå et godt nivå delta i både krets- og nasjonale konkurranser. 

Gymnastene har det gøy på trening, og jobber godt for å føle mestring og glede over fremgang. De er en fin gjeng som har stor glede av idretten sin, og som deltar i konkurranser hvor de møter gymnaster fra andre klubber og landsdeler. Vi har også interne konkurranser og samlinger/vennskapskonkurranser med andre klubber i nærmiljøet.

Jentene på gruppa i dag trener 3-4 dager i uka av 3,5 / 4 timer litt avhengig av alder. Da det er begrenset med plasser vil vi prioritere opptak av de som ønsker å trene 3 dager i uken, men vi har også plass til noen av de yngste på 2 dager i uken. Partiet er for jenter fra 6 år og oppover.

Vi inviterer de som er litt ekstra interessert, hører etter, tar instruksjon og som prøver så godt de kan til en åpen prøvetrening i uke 33.

ÅPEN PRØVETRENING

Tirsdag 16. august kl. 16.30-18.30

Torsdag 18. august kl. 16.30-18.30

Man trenger ikke kunne noe for å prøvetrene eller starte på partiet, og hvis man ikke ønsker plass der etter prøvetrening vil man kunne gå over/fortsette på et breddeparti. Blir man ikke tilbudt plass på konkurransegruppen, er man uansett sikret en plass på en annen gruppe innen DFI Tropp & Turn. Så det medfører ingen risiko å delta.

Vi understreker at dette er åpne prøvetreninger der alle kan delta, men at deltakelse ikke garanterer plass på konkurransepartiet da det er begrenset antall ledige plasser.


Er ditt barn interessert i å være med, så trykk «deltar» i Spond og møt opp på prøvetrening! Velkommen til en morsom treningsøkt!

Påmelding (gratis): https://group.spond.com/SIBSU

 

Har dere spørsmål kan de stilles hovedtrener Hege på hegeobjerk@gmail.com eller på tlf. 97059330.

 

DFI Tropp og Turn