Svømmeopplæringen starter opp etter sommerferien og hver flyktning får svømmeundervisning i tre måneder. En andel av støtten vil gå til Bølgen som er greie og stiller med basseng. Vi tror dette blir en flott introduksjon til det norske samfunnet, integrering i praksis, samtidig som det bidrar til forebygge drukningsulykker. Idrett skaper tilhørighet, fellesskap og glede. Vi ønsker velkommen til svømmeopplæring med oss.

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom Deltakelse, Aktivitet og Mestring (DAM) for mennesker i Norge.