Frogn videregående skole har inngått et samarbeid med DFI fotball.

 

I faget toppidrett er Sportslig leder i DFI Fotball Marijo Jovic med som trener en økt i uka, sammen med lærer Tor-Arne Midtgarden.

 

– Det at vi har fått inn Marijo hos oss vil løfte kvaliteten på faget toppidrett. En ekstra trenerressurs vil ha stor betydning for muligheten til oppfølgingen av enkeltspillere. En stor del av våre elever er spillere i DFI og vi er avhengig av en god dialog med klubb, særlig med tanke på å optimalisere totalbelastningen til hver enkelt.

Fornøyd avdelingsleder.

Avdelingsleder på idrettsfag Niclas Andersen er strålende fornøyd med det nylig inngåtte samarbeidet med DFI fotball. Han ser klare fordeler for programfaget toppidrett og skolens tilbud.

 

– Dette gir oss et enda sterkere tilbud for lokale fotballspillere som har ambisjoner både på fotballbanen og skolebenken. Vi ønsker å være det naturlige førstevalget for disse elevene, og at vi også blir mer attraktive for elever som bor lengre unna.


Frogn videregående er opptatt av samarbeid med lokalsamfunn og et slikt samarbeid med DFI fotball er helt i tråd med skolens ambisjoner. Spillerne får nå et mer tilpasset opplegg og totaltilbud med skole og klubb.

 

 

DFI ønsker å legge forholdene til rette for unge spillere i regionen.

Sportslig leder i DFI Fotball Marijo Jovic ser klare fordeler for spillere og klubb. For de mange unge spillerne som ønsker å satse på fotball også på skolen er det en stor fordel at klubb og skole har et godt samarbeide. DFI har mange elever som går toppidrett fotball på Frogn VGS. Og flere kommer det til å bli fra høsten av. Da er dette en glimrende mulighet også for oss som klubb i tilbringe tid sammen med disse spillerne, og ikke minst ha mulighet til å følge opp hver enkelt av de. Noe som ofte er krevende i forbindelse med vanlig lagstrening i klubb.

 

DFI Fotball har en ambisjon om å tiltrekke seg talenter fra hele lokalområdet. Dette samarbeidet med skolen vil være med på å optimalisere hverdagen for alle de jenter og gutter som ønsker å utvikle seg som fotballspillere gjennom å velge toppidrett med fotball på Frogn VGS.

 

DFI Fotball har igjennom mange år vist at vi driver svært godt innen talentutvikling. Gjennom dette samarbeidet med skolen ønsker vi å bidra til at dette også i skolehverdagen. Vi ser virkelig frem til å samarbeide med Frogn VGS sier en fornøyd sportslig leder, Marijo Jovic.