Påmelding via "MinIdrett": https://minidrett.nif.no 

Påmeldingsfrist: 20. mai

 

Øvelser og klasser:

60m (fem klasser)
6-9 år
10 år
11 år
12 år
13 år

100m (fire klasser)
kvinner jr 14-16 år 
kvinner sr 17 år og eldre
menn jr 14-16 år 
menn sr 17 år og eldre

200m (9 klasser)
6-9 år
10 år
11 år
12 år
13 år
kvinner jr 14-16 år 
kvinner sr 17 år og eldre
menn jr 14-16 år 
menn sr 17 år og eldre
 
400m (fire klasser):
kvinner jr 14-16 år 
kvinner sr 17 år og eldre
menn jr 14-16 år 
menn sr 17 år og eldre
 
800m (to klasser)
Kvinner/menn jr 14-16 år 
Kvinner/menn sr 17 år og eldre
 
1500m (to klasser)
Kvinner/menn jr 14-16 år 
Kvinner/menn sr 17 år og eldre
 
Årsklasse er det året utøveren fyller :)
 

Vel møtt!