Det innføres stans i breddeidretten for voksne. Det vil også gjelde innendørs fritidsaktiviteter for voksne som korps og kor.

Kommunen oppfordrer idrettslagene til å stanse all breddeidrett for voksne utendørs. Å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende frarådes for voksne.

Barne- og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere treninger, konkurranser, kamper, cuper og turneringer, også utenbys så fremt kommunen der tillater det. Her gjelder uten publikum innendørs, og med publikum utendørs med en antallsbegrensning på 200 såfremt det holdes en meters avstand.

Eliteidrett kan gjennomføres uten publikum innendørs, og med publikum utendørs med en antallsbegrensning på 200 såfremt det holdes en meters avstand