Vi ønsker alle våre medlemmer, nye og gamle, samt de som er interessert i hva badminton gruppa holder på med velkommen til å delta på vårt årlige møte.

Vi skal presentere hva vi har gjort det siste året og hva vi planlegger og gjennomføre fremover. Det legges også fram budsjett for 2022.

Dato 16. februar 

Sted: DFI møterom på Bølgen