Frida - innsatsprisen 2020

Frida: 60m, 100m og 200m

Kristoffer innsatsprisen 2020

Kristoffer: Kappgang og stavhopp