Gruppene avholder sine årlige møter slik:

 • Badminton - 16. februar kl 18:00 DFI møterom på Bølgen
 • Friskis & Svettis - 1. mars kl 19.00 - Stupetårnet møterom på Bølgen
 • Fotball - 2. mars kl 18.00 – Stort møterom på Bølgen
 • Håndball - 10. mars kl 19.00 – Stort møterom på Bølgen
 • Langrenn – 3. mars kl 19.00 - DFI møterom på Bølgen
 • Sykkel - 17. februar kl 18.00 - DFI møterom på Bølgen
 • Svømming - 9. mars kl 18.00 – DFI møterom på Bølgen
 • Tropp & Turn - 7. februar kl 18.30 – DFI møterom på Bølgen
 • Innebandy - 1. mars kl 19.00 - DFI møterom Bølgen
 • Friidrett - 1.mars kl 19:00 - DFI møterom Bølgen
 • Gruppe 13 - 28. febrauar kl 19:00 - DFI møterom på Bølgen

Forlag skal sendes til dfi@dfi.no senest 2 uker før dato for årligmøte.

Senest 1 uke før det årligemøtet legges sakspapirer ut på de respektive gruppenes hjemmesider!