DFI Fotball ønsker flere styremedlemmer og en representant til i valgkomite.

Ønsker du å bidra til utviklingen av DFI Fotball og identifiserer deg med grunnverdiene økonomisk kontroll, åpenhet og ærlighet?
Ønsker du å være med å videreutvikle tilbudet til alle spillere og ressurspersoner i DFI Fotball? 
 
DFI Fotball er en av kretsens største klubber med i overkant av 700 medlemmer fra 6 årsalderen og oppover, og det er stor aktivitet på våre arenaer året rundt. I løpet av de siste tre årene har det vært et stort fokus på sunn økonomisk drift, omdømmebygging og å styrke rammebetingelsene for barne- og ungdomsfotballen. Dette har medført to nye kunstgressbaner på Høiås og Folkvang, et nytt klubbhus på Ullerud, mer utstyr og flere aktiviteter for de minste, og en klubb med en sunn og bærekraftig økonomi.
 
Vi ønsker å få med deg som ønsker å bidra til å fortsette å bygge klubben i denne retningen. Fotballerfaring er ikke nødvendig, men du må ha et ønske om å legge til rette for best mulig aktivitet for våre medlemmer.
 
Fotballstyret har ca 10 møter i året. I tillegg ønsker vi at styret er representert på alle større arrangementer i klubbens regi. 
 
Dersom du har lyst til å bidra som medlem av styret kan du ta kontakt med valgkomiteen ved Stig Evensen på tlf 45432885 eller på e-post stigevensen74@gmail.com


Mvh DFI Fotball