Som de fleste nok har fått med seg er det innført parkeringsavgift fra 1. time i hele Drøbak også på Seiersten.

Her er teksten fra HP i framsikt. Vedtatt den 13.12. Dette var et punkt i budsjettet kommunestyret IKKE gjorde endringer på, så rådmannens forslag ble vedtatt.

«Det innføres beboerparkering i soner innenfor verneområdet i gamle Drøbak fra og med 01.01.2022. Videre innføres betaling fra 1. time på kommunale parkeringsplasser i sentrum. Parkeringsavgiften vil være lav de første to timene på plasser hvor det er tillatt å stå parkert lenger tid enn 1 time. Etter to timer øker avgiften til “ordinær timesparkering”, som også gjelder på plasser hvor det er tillatt å stå maksimalt én time». 

 

Jeg har i dag hatt en samtale med ordfører Hans Kristian Raanas som skal ha et internt møte om saken senere i dag. Det kan tyde på at det ikke har kommet klart nok fram at vedtaket også gjaldt Seiersten og videre områder rundt, utenfor Sentrum. Det må legges til at bakgrunnsinformasjonen til saken er saksframlegget til den generelle parkerings strategien. I denne har DFI spilt inn tidligere spilt inn at det er uholdbart at de frivillige i DFI må betale parkeringsavgift utover de 2 timene som har vært gratis.

Jeg vil få en tilbakemelding fra Ordfører i kveld hvordan de tar saken videre. Neste kommunestyret møte hvor Høyre allerede vil innstille dette som en sak er 27. januar. Vi håper det vil skje endringer og reversering av dette før det!

I frivillighetens år får vi håpe de tar til fornuft.