Praktisering av smitteverntiltak for idretten og oppdaterte smittevernveiledere.

Les mer på helsedirektoratet.no

www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/