Kiwanis Drøbak er en svært god samarbeidspartner til DFI Fotball.
At alle barn skal kunne delta på aktivitetene i fotballklubben, uavhengig av økonomi er svært viktig for oss. Med midler fra Kiwanis har vi opprettet en egen stipend-konto som øremerkes barn og ungdom som trenger støtte for å delta på en av våre aktiviteter. Denne stipend-ordningen har vi hatt siden 2019. I pandemien vi har vært igjennom (og fortsatt står i) har Kiwanis Stipendet vært ekstra kjærkommen – vi mottar jevnlig søknader om støtte fra Kiwianis-fondet.


Kjell Bakka - donerer hederspris

I Kiwanis tildeler man enkeltmedlemmer som har utmerket seg hederspris.
Kjell Bakka har akkurat mottatt denne hedersprisen i Kiwanis Drøbak – og han har valgt å donere denne videre til DFI Fotballskolene. Dette er vi svært takknemlige for.

DFI Fotball vil med dette øremerke midlene til bruk på 2022 års fotballskoler.
Vi vil med disse midlene fristille 5 plasser til fotballskolene som arrangeres i juni eller august.

Vi takker Kiwanis Drøbak og Kjell Bakka for denne veldig hyggelige julegaven.
Og vil sørge for at midlene i sin helhet kommer barn som trenger stipend til gode.

Tusen takk for støtten, og det flotte samarbeidet.

 

Mvh Vidar Færgestad
Leder DFI Fotball.


Link til Kiwanis Drøbak sine nettsider:  https://drobak.kiwanis.no/