Fotballmannen Marijo Jovic kom til DFI i inneværende sesong - og har i løpet av høsten vist et engasjement og en entusiasme for klubben, mens han under sin pappaperm har jobbet med de eldre ungdomsspillerne i DFI.  Og gjennom høstsesongen har DFI Fotball hatt en prosess der målet har vært å få Jovic med i klubben i en større rolle.   

 

Det har DFI Fotball nå lyktes med, hvilket vil være med på å gi fotballgruppa et betydelig løft både for spillere, trenere og andre involverte i klubben.  

- Marijo har en meget sterk fotball-CV fra Kroatia, og etter hvert også i Norge. Den blide kroaten bor i Drøbak med sin familie, og DFI Fotball er veldig glade for at Marijo nå skal bruke tiden fremover i DFI Fotball, sier Vidar Færgestad og resten av styret i DFI Fotball. 

 

Oppfølging av trenerne

 

Marijo Jovic går dermed inn i rollen som sportslig leder i NFF Østfolds største fotballklubb - der han primært skal jobbe med følgende oppgaver: 

 

- Oppfølging av trenerne i klubben - trenernes trener
- Individuell oppfølging av spillere - spillerutvikling

- Kartlegge talenter – dialog med lagstrenere/sone/krets og andre arenaer. 

 

I tillegg skal han jobbe med utvikling av fotballakademiet - som fortsatt skal ledes av Morten Andersen. 

  

Marijo Jovic har de siste årene vært trener for A-lagene til Follo FK og Moss FK, og han har UEFA A-lisens og har med det kompetanse til å trene lag på toppfotballnivå og enkeltspillere på et høyt spillerutviklingsnivå.  I DFI skal han altså jobbe med utvikling og oppfølging av trenere, ledere og spillere - og ikke være lagstrener. 

 

- Vi er veldig glade for at DFI Fotball nå har greid å knytte Marijo til seg som sportslig leder.  Han har høy fotballkompetanse, men har også vist at han har solid sosial kompetanse da han har jobbet meget godt både med øvrige trenere/ledere - og spillere i klubben, sier DFIs fotballstyre. 

 

Marijo vil ha alle årgangene i barne og ungdomsfotballen i DFI som sitt fokusområde. Han vil også jobbe sammen med Even Ødegaard, Kristian Semmen og Tom Erik Seim for å ivareta klubbens JR / SR spillere på en best mulig måte, samt bistå koordinator og trenerveileder Per Wollbraaten som har ansvar for oppstart og oppfølging av de yngste årstrinnene i DFI Fotball. Klubben gleder seg stort til å kunne bruke en slik enorm faglig ressurs som Marijo representerer.

 

Mario Jovic skal jobbe i et 100 % engasjement for DFI Fotball i 2022 - med en felles målsetning om et videre engasjement/ansettelse de kommende år.