Alle DFI’s hjertestartere registreres i hjertestarter registeret og du ser også hvilke i oversikten over anleggene våre.