Det blir mye småspill, lek og fokus på mestringsglede.
Vi håper på mange nye barn i høst!

For å få oppdatert informasjon om treninger, turneringer, og som et verktøy for generell
kommunikasjon, ber vi dere bruke SPOND.
Koden for gruppa er DWZOT


For spørsmål, kontakt Henrik Kjønnerød på mob. 90110384