Frededraget er snart ferdig.

Den nye traseen som ble ryddet i fjor (den går på vestsiden av jordene mellom Haneborg gård og Huseby for å unngå konflikt med bønder som dyrker vekster som ikke tåler skisporene så godt) manglet en bro over en dyp dreneringsgrøft.

Nå er broen på plass. Fire mann ferdigstilte den søndag etter at anleggsgartner Sigurd Johannessen hadde lagt ferdig to grove ståldragere på forhånd. Frede, Rolf, Brage og Simen ryddet det siste av trær, og snekret broen på plass med materialer som Ski Bygg har levert og med nødvendig festemateriell og lånt utstyr fra Motek.

Det hele var gjort på 2,5 timer.

 

Nå gjenstår én dugnad der vi rydder unna en del stubber i traseen og får på plass en litt mindre bro over nok en dreneringsgrøft i nordenden av draget.

Når alt er på plass og værgudene tilgodeser oss med litt villsnø, vil begge tråkkemaskinene våre kunne kjøres her.

 

Og det er bare å begynne å glede seg: Frededraget blir en skikkelig fin avstikker fra de åpne jordene og bidrar til å gjøre hele Husebyrunden mer variert og spennende.

 

Vi takker anleggsgartner Sigurd Johannessen, Ski Bygg og Motek for deres generøse bidrag.