Det blir aktivitet kl. 09.00-15.00 mandag 4.oktober, tirsdag 5. oktober og onsdag 6. oktober. 

Påmelding kan gjøres via Isonen: https://isonen.com/event/ckto4ypc0k5u30d672vyfxc2m 

Både eksisterende medlemmer og ikke-medlemmer kan delta.

Det vil ikke være normal treningsaktivitet i skolens høstferie. 
[Gjennomføring av aktivitetene forutsetter at det blir nok påmeldte.]

 

DFI Tropp & Turn