Hovedstyret i DFI innkaller til ekstraordinært årsmøte for behandling av innkommet forslag om å ta inn en ny gruppe - DFI brettgruppe i idrettslaget. Møtet gjennomføres på teams 28. september kl 19:00.

Innkomne forslag:
1. Forslag om opptak av ny idrett i DFI

DFI Hovedstyret innstiller på at DFI brettgruppe opptas som ny gruppe i idrettslaget.

Klikk på linken under for å delta på møtet:

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet

Les DFI's lover for gjennomføring av ekstraordinært årsmøte her

Se presentasjon for gruppen.