Vi får daglig inn flere tilfeller med spillere i karantene eller i testregimer. Kamper flyttes fordi det ikke er nok spillere, eller fordi det ikke er ønsket å ta risikoen med å utsette andrelag for smitte, og bare siste uken ble det avlyst 7 kamper hos oss.

På bakgrunn av dette har vi tatt denne triste beslutningen, men vi skal prøve det vi kan å få til noe lignende så fort det lar seg gjøre på en sikker måte.

Det er viktigere for oss at vi prøver det vi kan for å opprettholde kamper og treningsaktivitet for lagene våre!