(Artikkel av Felicia Øystå, Amta 02.09.21)

Frogn: De blir kalt for sykkeltvillingene, Tobias og Anders Halland Johannessen. Helt fra de var seks år gamle har de vært tilknyttet DFI, og far Lars Johannessen sier klubben har betydd mye for familien.

– De begynte på IGF (Idrettens grunnskole) da de var seks år gamle. Begge to har alltid hatt enorm glede av fysisk aktivitet, og i DFI har de fått holde på med både fotball og sykling. Det har betydd mye, og har vært moro også for meg, sier Johannessen.

Nå er tvillingene 22 år, og far Lars sier det har vært flere morsomme episoder i årenes løp.

Les mer her: (åpen for alle)
https://www.amta.no/sykkeltvillingenes-pappa-jeg-tror-egentlig-ikke-vi-skjonner-hvor-mye-det-har-betydd/s/5-3-1074424