Kampene denne sesongen spilles helgene 25-26/9, 23-24/10, 27-28/11, 22-23/1, 5-6/3 og 2-3/4.
Mer info om gjennomføring avkampene og treninger blir gitt i forbindelse med oppstart

Vi bruker Spond som kanal for informasjonKodene er:
SJWXU for gutter
HOHRQ for jenter

Lagene trenger allemulige former forressurser rundt seg.
Her er det bare å meldeseg i forbindelse med oppmøte!

For spørsmål, kontakt Henrik Kjønnerød - henr-kj@online.no eller 901 10 384.