DFI har ti plasser på kurset - gå inn på link og meld deg på. 
 
Korrekte tider er:
07.sept 18:00 - 21:00 på Ullerud - teori
11. sept 10:00 - 14:00 på Ullerud - praksis
12. sept 10:00 - 14:00 på Ullerud - praksis
 
Målgruppe
- Alle som har et trenerverv i barnefotballen i aldersgruppen 6–8 år bør ha kurset som bakgrunn for å kunne gjennomføre god fotballaktivitet.
 
- Alle som ønsker å starte og gå videre på NFFs utdanningsstige.
 
Læringsmål
Etter gjennomgått kurs skal en kunne sette i gang og lede fornuftig og tilrettelagt fotballaktivitet som skaper mestring, trygghet og dermed trivsel for alle – både på trening og i kamp, med laget, på årstrinnet og mellom årstrinn i klubben.
Delmål:
 
Ha kjennskap til barnefotballens verdigrunnlag og konsekvenser for treneren, laget og klubben
Vite hvordan klubben og treneren skal samarbeide for å skape god barnefotball, herunder klubborganisering for god differensiering og jevnbyrdighet
Ha kunnskap om hvordan trening og kamp skal planlegges, organiseres og gjennomføres for å holde ungene i flytsonen slik at det blir god og riktig aktivitet, og dermed trivsel for barna
Vite hvilke fotballaktiviteter som både er motiverende og som gir læring på dette aldersnivået. De nasjonale rammeplaner er utgangspunktet for planlegging og gjennomføring av øktene.
Ha kunnskap om hvordan man skal opptre og veilede slik at alle skal trives.
 
Kurset er selvfølgelig gratis!