Frognhallen har en begrenset kapasitet på 126 personer på tribunen så lenge det er krav om 1-meter avstand mellom "setene".

Vi brukere NIF sin registrering av publikum, og det henger plakater med QR koder og instruksjon på veggene. For de som ikke har tilgang til nett, vil vi ha lister man skriver seg inn på.

Det er selvbetjent billettbetaling med VIPPS hos oss, og det er info om dette i hallen. Det er ikke mulig å betale kontant eller med kort, og det er heller ikke kiosksalg. Alle plasser er merket opp, og vi ber dere følge anvisningene i hallen. 1 meters avstand gjelder også de i samme husstand, men små barn kan sitte med foreldre.

Vi forutsetter at publikum, spillere, støtteapparat og dommere har satt seg inn i smittvernsrutinene fra NHF.

 

Fra covid19_retningslinjer_barnungdom_trening_host_2021_v2_0 utgitt av NHF:

5.4 Kamper og arrangementer
Dette omfatter alle typer kamper med og uten publikum (treningskamper, turneringer, serie- og cup).
Arrangøren er ansvarlig for at kampen/arrangementet gjennomføres i tråd med de til enhver tid gjeldende regler knyttet til registrering av deltagere/publikum, antallsbegrensninger og generelle smitteverntiltak.

Ajour: 10.08.2021
Generelle retningslinjer:

 • De til enhver tid gjeldende krav og antallsbegrensninger er fastsatt i koronaforskriftens § 13, og eventuelle lokale restriksjoner fastsatt av den enkelte kommune.
 • Det skal være utpekt en smittevernansvarlig person for arrangementet. Denne har det overordnede tilsynet med at smittevernreglene til enhver tid overholdes. Det vil bli utarbeidet en veileder for arrangementets smittevernansvarlige.
 • 1-meters regelen skal overholdes alle andre steder enn på banen, under kamp og under oppvarming.
 • På tribunen skal 1-meters regelen overholdes av alle til enhver tid og i enhver retning. Dette gjelder også familiemedlemmer / husstandsmedlemmer, men små barn kan sitte sammen med foresatte.
 • Det skal føres oversikt over ALLE som inngår i arrangementet. Listen skal lagres i 10 dager og så makuleres. NIF har utviklet en APP til fri bruk for klubbenes registrering av deltagere/publikum. Les mer her.
 • Som kamparrangement regnes:
  • Seriekamper
  • Godkjente turneringer
  • Andre kamper der retningslinjene for arrangementer følges fullt ut.
  • For treningssamlinger, håndballskoler og andre arrangement gjelder de samme regler som er beskrevet for trening og kamp.
  • Veilederen for ulike arrangementer vil bli oppdatert og vil blant annet beskrive hvordan anleggskapasiteten kan utnyttes best mulig innenfor de antallsbegrensningene som foreligger.
   Pr 10. august er antallsbegrensningene barne- og ungdomshåndballen som følger:
  • Spillere og lagledere teller med i antallet tillatte deltagere, men nødvendig arrangørpersonell kommer i tillegg til publikumstallet.
  • 400 fordelt på kohorter med maksimum 200 personer per kohort der det ikke er faste/tilviste plasser.

Vi ønsker alle en god kamp!