Vi har flere aktiviteter å velge mellom, bl.a. yoga, styrketrning, vannterapi osv. Prisen for å delta er kr. 250,- pr. sesong.

Her er høstens timeplan:

Mandag kl. 14 - 15 Kraft etter kreft Tommy Nilsen Boksehallen
Tirsdag kl. 11 - 12 Styrke i sal Marita Duckert Boksehallen
Tirsdag kl. 11 - 12 Tirsdagsturen ** Frivillige Follo Museum
Onsdag kl. 09 - 10 Vannterapi  * Oliv Halvorseth Terapibasseng, Bølgen
Onsdag kl. 11 - 12 Yoga Oliv Halvorseth Boksehallen
Torsdag kl. 12:30 - 14 Mediyoga Anita Hansen

Yogasal, Bølgen

Fredag kl. 12 12érn på kino ***  

Drøbak kino

*ved deltagelse på vannterapi tilkommer inngang på kr. 99,- pr. gang til Bølgen. Betales ved inngangen.

** Gratis tilbud i regi av Frivilliosentralen. Se mer om tilbudet her:  https://frogn.frivilligsentral.no/aktivitet?tirsdagsturen&Id=4609

*** 12érn på kino er et samarbeid med Frogn kommune. Krever medlemskort fra Aktiv på Dagtid. Første kino er 17.09.

Det oppfordres til å ta med egen yogamatte.

 

Påmelding til Aktiv på dagtid her:  https://isonen.com/event/cks7av03y4j850d68jns0vczt

 

Aktiv på dagtid er tilrettelagt fysisk aktivitet på dagtid for personer mellom 18 og 67 år som bor i Frogn og mottar en trygdeytelse (sykepenger, arbeidsavklaringspenger(AAP), uføreytelse, overgangsstønad, dagpenger eller økonomisk sosialstøtte) fra NAV.