I tillegg til å ha basseng tilgjengelig og en arrangementsklar foreldreguiden, trenger klubbene minst fem utdannede dommere for å kunne arrangere stevne. Pga at vi i DFI har for få dommere, er vi ikke aktuelle som arrangør i 2022.

I de fleste klubber er foreldre pålagt dugnad. Det å være dommer er et anerkjent og godt bidrag til klubben.  DFI har klart å holde dugnad nede på et svært lavt nivå. Derfor håper vi at noen flere vil sette av noen timer til opplæring og praksis (4 økter) i høst. Dommergjerningen gir også mulighet til å følge sporten tett på,og du kan få sett norgeseliten fra orkesterplass.

DFI bør som et absolutt minimum ha fem dommere, vi har et måltall på åtte. Per i dag har vi en, samt noen som har gått kurs, men ikke tatt praksis.

Kretsdommerkurs arrangeres jevnlig, dette er det laveste nivået.

Etter to år som kretsdommer er det mulig å utdanne seg til forbundsdommer. Overdommer er det høyeste nivået og disse er ansvarlig for stevnegjennomføring.