Sparebank 1 Østfold Akershus har også i år sponset klubben med kr. 100 000,-
Tusen takk på vegne av hele Drøbak-Frogn Idrettslag!

Noe av midlene vil benyttes til felles markedsføring for hele DFI og våre særidrettsgrupper kan søke DFI hovedstyret om tilskudd til gode prosjekter de vil gjennomføre for medlemmene våre.