Våre engasjerte svømmere krysset fjorden søndag formiddag. De aller fleste valgte også å svømme tilbake, dvs ca 5 km totalt i bølger og vind. Krysningsgeneral Øyvind Vedvik og svømmerne hadde ordnet godt med padlere og følgebåter, så svømmerne ble godt passet på underveis.

I Australia ville et slikt arrangement lett fått 1000 deltagere, sa en av deltagerne. DFI er et stykke unna, men vi håper på enda flere deltagere neste år. Noen har alt meldt sin interesse. Vi utfordrer andre grupper i DFI og Bølgen til å delta neste år.