DFI har idrettskole for 5. - 7. trinn.
Gjennom ulike temaer, praktisk- og fysisk aktivitet, håper vi deltakeren får oppleve mestring og spenning på en hyggelig trygg sosial arena.

De ulike gruppene i DFI stiller med sine trenere.
Mandag – Friidrett
Tirsdag – Fotball
Onsdag – Turn
Torsdag – Orientering
Fredag – Badminton

Meld deg på her