Frogn kommune oppdatert informasjon

• Idrett og fritidsaktiviteter: 20 innendørs, 30 utendørs. Anbefaling om 2m avstand ved idrett/fysisk aktivitet inne og følge veilederen.

• Arrangementer: Ikke forbud mot arrangementer, men antallsbegrensning, slik:

a. 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs på private sammenkomster, likevel slik at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et antall nødvendig voksne som tilretteleggere. Hva som menes med private sammenkomster er definert i nasjonal forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbrudd av 27. mars 2020 nr. 470 § 13 første ledd e).

b. 10 personer på innendørs idrettsarrangementer, kulturarrangementer, seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter, livssynssamligninger og seremonier, som definert i nasjonal forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbrudd av 27. mars 2020 nr. 470 § 13 første ledd a) til d), likevel

100 personer hvor alle i publikum og deltakere sitter på faste, tilviste plasser
50 personer på innendørs idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år som tilhører samme kommune.