De lokale forskriftene som gjelder fra i dag åpner for at de over 20 år kan ha innendørs trening, med inntil 10 deltakere.

Se mer info her; Råd og regler i Frogn