Besøk våre lagsider

26.09 17:30 Risil KG 5er B2-1 B  
HSV Pep.Rød - Drøbak-Frogn G9 Rød -  
25.09 17:30 Ullerud Mini 2B H  
Drøbak-Frogn G9 Svart - HSV Vestby -  
25.09 17:30 Ullerud Mini 1B H  
Drøbak-Frogn G9 Blå - HSV Pep.Blå -  
24.09 18:00 Ullerud Mini 2B H  
Drøbak-Frogn G9 Hvit - Ås Rød -  
18.09 17:30 Risil KG 5er B2-1 B  
HSV Pep.Blå - Drøbak-Frogn G9 Hvit -  
26.09 17:30 Risil KG 5er B2-1 B  
HSV Pep.Rød - Drøbak-Frogn G9 Rød -  
25.09 17:30 Ullerud Mini 2B H  
Drøbak-Frogn G9 Svart - HSV Vestby -  
25.09 17:30 Ullerud Mini 1B H  
Drøbak-Frogn G9 Blå - HSV Pep.Blå -  
24.09 18:00 Ullerud Mini 2B H  
Drøbak-Frogn G9 Hvit - Ås Rød -  
18.09 17:30 Risil KG 5er B2-1 B  
HSV Pep.Blå - Drøbak-Frogn G9 Hvit -  
18.09 17:30 Ullerud Mini 2B H  
Drøbak-Frogn G9 Rød - Ås Grønn -  
18.09 17:30 Block Watne hallen5er B B  
Ås Blå - Drøbak-Frogn G9 Blå -  
18.09 17:30 Soon Arena 5er B2-2 B  
HSV Son Rød - Drøbak-Frogn G9 Svart -  
18.09 17:30 Ullerud Mini 1B H  
Drøbak-Frogn G9 Grønn - HSV Son Hvit -  
17.09 17:30 Ullerud Mini 2B H  
Drøbak-Frogn G9 DFI Gul - HSV Pep.Rød -  
11.09 18:30 Ullerud Mini 1B H  
Drøbak-Frogn G9 Hvit - Ås Blå -  
11.09 17:30 Ullerud Mini 1B H  
Drøbak-Frogn G9 Blå - Drøbak-Frogn Grønn -  
11.09 17:30 Block Watne hallen 5er A B  
Ås Grønn - Drøbak-Frogn G9 DFI Gul -  
11.09 17:30 Ullerud Mini 2B H  
Drøbak-Frogn G9 Svart - Drøbak-Frogn Rød -  
11.09 17:30 Ullerud Mini 2B H  
Drøbak-Frogn G9 Svart - Drøbak-Frogn Svart -  
11.09 17:30 Ullerud Mini 1B H  
Drøbak-Frogn G9 Blå - Drøbak-Frogn Blå -  
04.09 17:30 Soon Arena 5er B2-1 B  
HSV Son Hvit - Drøbak-Frogn G9 Blå -  
04.09 17:30 Ullerud Mini 2A H  
Drøbak-Frogn G9 DFI Gul - Drøbak-Frogn Svart -  
04.09 17:30 Ullerud Mini 2A B  
Drøbak-Frogn DFI Gul - Drøbak-Frogn G9 Svart -  
04.09 17:30 Ullerud Mini 1B B  
Drøbak-Frogn Grønn - Drøbak-Frogn G9 Hvit -  
04.09 17:30 Ullerud Mini 2B H  
Drøbak-Frogn G9 Rød - HSV Vestby -  
04.09 17:30 Ullerud Mini 1B B  
Drøbak-Frogn Hvit - Drøbak-Frogn G9 Hvit -  
28.08 17:30 Vestby Arena 5er B2-1 B  
HSV Vestby - Drøbak-Frogn G9 DFI Gul -  
28.08 17:30 Ullerud Mini 1B H  
Drøbak-Frogn G9 Hvit - HSV Son Hvit -  
28.08 17:30 Soon Arena 5er B2-2 B  
HSV Son Rød - Drøbak-Frogn G9 Rød -  
28.08 17:30 Block Watne hallen 5er A B  
Ås Rød - Drøbak-Frogn G9 Grønn -  
27.08 17:30 Ullerud Mini 1B H  
Drøbak-Frogn G9 Svart - HSV Pep.Rød -  
21.08 18:30 Ullerud Mini 1B H  
Drøbak-Frogn G9 Blå - Drøbak-Frogn Hvit -  
21.08 18:30 Ullerud Mini 1B H  
Drøbak-Frogn G9 Blå - Drøbak-Frogn Blå -  
21.08 17:30 Ullerud Mini 2A H  
Drøbak-Frogn G9 DFI Gul - HSV Son Rød -  
21.08 17:30 Block Watne hallen 5er A B  
Ås Grønn - Drøbak-Frogn G9 Svart -  
21.08 17:30 Ullerud Mini 1B H  
Drøbak-Frogn G9 Grønn - HSV Pep.Blå -  
19.06 17:30 Block Watne hallen 5er A B  
Ås Rød - Drøbak-Frogn G9 Blå -  
19.06 17:30 Ullerud Mini 2B B  
Drøbak-Frogn Rød - Drøbak-Frogn G9 DFI Gul -  
19.06 17:30 Ullerud Mini 2B B  
Drøbak-Frogn DFI Gul - Drøbak-Frogn G9 DFI Gul -  
19.06 17:30 Block Watne hallen5er B B  
Ås Blå - Drøbak-Frogn G9 Grønn -  
12.06 17:30 Risil KG 5er B2-1 B  
HSV Pep.Blå - Drøbak-Frogn G9 Blå -  
12.06 17:30 Vestby Arena 5er B2-1 B  
HSV Vestby - Drøbak-Frogn G9 Svart -  
12.06 17:30 Block Watne hallen 5er A B  
Ås Rød - Drøbak-Frogn G9 Hvit -  
11.06 17:30 Ullerud Mini 2B H  
Drøbak-Frogn G9 Rød - HSV Pep.Rød -  
06.06 17:30 Risil KG 5er B2-1 B  
HSV Pep.Rød - Drøbak-Frogn G9 DFI Gul -  
05.06 18:30 Ullerud Mini 1B H  
Drøbak-Frogn G9 Blå - Ås Blå -  
05.06 17:30 Ullerud Mini 1B H  
Drøbak-Frogn G9 Hvit - HSV Pep.Blå -  
05.06 17:30 Block Watne hallen 5er A B  
Ås Grønn - Drøbak-Frogn G9 Rød -  
05.06 17:30 Soon Arena 5er B2-1 B  
HSV Son Hvit - Drøbak-Frogn G9 Grønn -  
05.06 17:30 Ullerud Mini 2B H  
Drøbak-Frogn G9 Svart - HSV Son Rød -  
29.05 17:30 Ullerud Mini 1B B  
Drøbak-Frogn Grønn - Drøbak-Frogn G9 Blå -  
29.05 17:30 Ullerud Mini 2A H  
Drøbak-Frogn G9 DFI Gul - Ås Grønn -  
29.05 17:30 Ullerud Mini 2B B  
Drøbak-Frogn Rød - Drøbak-Frogn G9 Svart -  
29.05 17:30 Block Watne hallen5er B B  
Ås Blå - Drøbak-Frogn G9 Hvit -  
29.05 17:30 Ullerud Mini 2B B  
Drøbak-Frogn Svart - Drøbak-Frogn G9 Svart -  
29.05 17:30 Ullerud Mini 1B B  
Drøbak-Frogn Blå - Drøbak-Frogn G9 Blå -  
22.05 18:30 Ullerud Mini 1B H  
Drøbak-Frogn G9 Hvit - Drøbak-Frogn Grønn -  
22.05 18:30 Ullerud Mini 1B H  
Drøbak-Frogn G9 Hvit - Drøbak-Frogn Hvit -  
22.05 17:30 Ullerud Mini 1B H  
Drøbak-Frogn G9 Blå - HSV Son Hvit -  
22.05 17:30 Ullerud Mini 2B B  
Drøbak-Frogn Svart - Drøbak-Frogn G9 DFI Gul -  
22.05 17:30 Ullerud Mini 2B H  
Drøbak-Frogn G9 Svart - Drøbak-Frogn DFI Gul -  
22.05 17:30 Vestby Arena 5er B2-1 B  
HSV Vestby - Drøbak-Frogn G9 Rød -  
16.05 17:30 Risil KG 5er B2-1 B  
HSV Pep.Rød - Drøbak-Frogn G9 Svart -  
15.05 18:30 Soon Arena 5er B2-2 B  
HSV Son Hvit - Drøbak-Frogn G9 Hvit -  
15.05 17:30 Ullerud Mini 2A H  
Drøbak-Frogn G9 DFI Gul - HSV Vestby -  
15.05 17:30 Ullerud Mini 2B H  
Drøbak-Frogn G9 Rød - HSV Son Rød -  
15.05 17:30 Ullerud Mini 1B H  
Drøbak-Frogn G9 Grønn - Ås Rød -  
08.05 17:30 Ullerud Mini 1B B  
Drøbak-Frogn Hvit - Drøbak-Frogn G9 Blå -  
08.05 17:30 Soon Arena 5er B2-2 B  
HSV Son Rød - Drøbak-Frogn G9 DFI Gul -  
08.05 17:30 Ullerud Mini 2B H  
Drøbak-Frogn G9 Svart - Ås Grønn -  
08.05 17:30 Ullerud Mini 1B H  
Drøbak-Frogn G9 Hvit - Drøbak-Frogn Blå -  
08.05 17:30 Risil KG 5er B2-1 B  
HSV Pep.Blå - Drøbak-Frogn G9 Grønn -  
30.04 18:30 Ullerud Mini 2B H  
Drøbak-Frogn G9 Blå - Ås Rød -  
30.04 18:30 Ullerud Mini 2A H  
Drøbak-Frogn G9 DFI Gul - Drøbak-Frogn Rød -  
30.04 18:30 Ullerud Mini 2A H  
Drøbak-Frogn G9 DFI Gul - Drøbak-Frogn DFI Gul -  
30.04 17:30 Ullerud Mini 1B H  
Drøbak-Frogn G9 Grønn - Ås Blå -  
Spiller Alder Kamper Assists Mål
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift