DFI Håndball søker hovedtrenere til flere lag

Vi er på let etter hovedtrener til G07/08 (ca. 30 spillere), J04 (ca. 20 spillere) og J06 (Ca. 24 spillere). Alle lag står klare med gode ressurser. Ta kontakt med sportslig leder Magnus Seip på e-post magnus.seip@dfihandball.no eller mobil: 91808014 ved interesse.

Håndball i DFI skal være en morsom, utfordrende og utviklende aktivitet, både fysisk og sosialt. Vi har ca. 270 aktive utøvere og har 22 lag i seriespill. I tillegg er vi aktive med spillerutvikling, trener/leder-utvikling og dommerrekruttering. Vi tilbyr også håndballskole for de minste både høst og vår. Loppetassen for våre aller yngste utøvere er åpen for alle barn som ønsker å delta, og er et gratis tilbud fra klubben.

Aktiviteten i DFI handball skal være basert på følgende verdigrunnlag vedtatt av DFI Idrettslag:

DYKTIG - FAIR - IVRIG

Kjerneverdiene skal klargjøre vår identitet og skal være ledestjerner for hvordan det enkelte medlem forventes å opptre, og hvorledes vi ønsker å bli oppfattet. Verdiene skal ikke bare gi oss rettledning for hvordan vi skal opptre med og mot hverandre, men også gi medlemmene retning mot resultater. Drøbak Frogn Håndball bygger også aktivitet på Norges håndballforbund sine visjoner og verdier; Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play.

Drøbak Frogn Håndball skal:

  • Være en møteplass der klubbens medlemmer kan bygge relasjoner på tvers av alder, kjønn og skolekrets i trygge omgivelser
  • Gi sportslig tilbud fra håndballskole til seniornivå
  • Være en positiv faktor i nærmiljøet
  • Være en attraktiv klubb som kombinerer breddeaktivitet og topp prestasjoner regionalt og nasjonalt.
  • Gi håndballglede gjennom langsiktig utvikling av individuelle ferdigheter og samspillsferdigheter
  • Gi minnerike opplevelser ved å delta på sportslige og sosiale aktiviteter i lag og klubbregi
  • Se den enkelte spiller og søke å gi rammer for utvikling innenfor hva som er den enkeltes forutsetninger
  • Bygge opp et attraktivt håndballmiljø på seniornivå, som representerer klubben på god måte lokalt og regionalt
  • Gjennom gode prestasjoner og resultater skape lojalitet til klubben og en attraktiv arena for lokale spillere

 

Vi er en veldrevet klubb og kan tilby et godt miljø, faglig hjelp og utvikling, samt kursing gjennom NHF sine trenerkurs.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift