DFI

Fadderordning fra styret

Fadderordning fra styret

Fadder – DFI Håndball


Alle styremedlemmer skal være fadder for et eller flere lag i håndballen. Bakgrunnen får
innføringen av denne funksjonen er tanken om å være tettere på og at veien til styret skal være
kortest mulig. Det er viktig at lagene og deres ressurspersoner føler at styret er til - og
tilgjengelig for dem.


Fadderens oppgave vil i hovedsak bestå av:
• Delta på foreldremøter
• Trenermøter ved behov
• Være i kontinuerlig dialog med trener og lagleder/oppmann
• Bidra i å løse konfliktsituasjoner i laget. Dette kan dreie seg om foreldregrupper,
spillere, trenere eller andre ressurspersoner
• Være talerør for laget inn i styret
• Tilgjengelig ved spørsmål og rådføring i saker som omhandler laget
• Videreformidle til rett person i styret eller i sportslig utvalg når det er aktuelt
• Faddere for lag skal ikke selv være foresatt på det aktuelle laget
 

Drøbak-Frogn IL
DFI Postboks 136, 1441 Drøbak, Epost. dfi@dfi.no

BeFrognhallen, Belsjøveien 2, Postboks 136, 1441 Drøbak
Tlf: 64905190
E-post:
dfi@dfi.no

- Idrettsglede for alle -

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift