DFI

Tilsynsvakt

Tilsynsvakt

Instruks tilsynsvakt Frogn VGS:

Tilsynsvakten skal være på plass til følgende tider:

Mandag – torsdag:            Kl 16.30 - 22.30

Fredag:                             Kl 16.30 - 21.00

Liste med navn og mobilnummer til hver enkelt vakt skal sendes DFI 1 uke før - altså mandagen uken før vakt til dfi@dfi.no.

Håndball sender vaktliste til magnus.seip@dfihandball.no.

Skjema som skal sendes inn finner dere oppe til høyre på denne siden.

 

Tilsynsvaktinstruks Frogn VGS

Første vakt mandag må hente nøkler på DFI kontoret på Bølgen. Dette må gjøres slik at vakta rekker å være på Frogn VGS til 16.30. Det er viktig at vakta ikke kommer for sent til Frogn VGS, da lagene er avhengig av å komme inn slik at de kan starte sin trening presis.

Siste vakt må sørge for å overlevere nøkler til neste vakt på laget, det vil si til den som har vakt onsdag og så videre til den som har vakt fredag. Den som har vakt fredag må droppe nøkler i rød postkasse ved brakkene (gml DFI kontorene) på Seiersten etter endt vakt.

På vaktrommmet i ringperm ligger 2 stk skjemaer som skal fylles ut av hver tilsynsvakt:

Skjema 1: Aktivitetsskjema: Statistikk over antall utøvere og ledere pr time.

Skjema 2: Sjekkliste – kryss av ved gjennomføring.

Skjemaene legges tilbake i samme perm når ferdig utfylt bak skillearket "Førte lister". Disse skjemaene er grunnlaget for utbetaling av hallvaktsbetaling - uten utfylt skjema -  ingen betaling.

  • Det skal gjennomføres inspeksjonsrunder minimum 1 gang i timen utvendig og innvendig – kryss av på skjemaet.
  • Tilsynet ute skal også bortvise biler som kjører opp til hallen og henvises til parkering nedenfor skolen
  • Påse at det er minimum en ansvarlig voksen leder tilstede på treningene
  • Føre statistikk på fastlagt skjema over antallet utøvere og ledere pr time
  • Samle gjenglemt tøy og andre effekter på anvist sted

 

Ønsker du å "leie" en tilsynsvakt istedet for å sitte selv kan du kontakte reservetilsynsvakt fra listen under. Det er ingen prioritert, så dere står fritt til å kontakte hvilken som helst reserve. Avtalen gjøres privat og betaling for vakten er kr. 500,- pr. vakt. Avtale om betaling skjer direkte med reservetilsynsvakta.

Drøbak-Frogn IL
DFI Postboks 136, 1441 Drøbak, Epost. dfi@dfi.no

BeFrognhallen, Belsjøveien 2, Postboks 136, 1441 Drøbak
Tlf: 64905190
E-post:
dfi@dfi.no

- Idrettsglede for alle -

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift