DFI

DFI- Hovedstyret

DFI- Hovedstyret

DFI - Hovedstyret består idag av følgende medlemmer:

       
Verv; Navn: Mobil E-post
Leder Heidi Andresen 95149684 heidi.andresen@moss.kommune.no
Nestleder Roger Schäffer 90895025 Roger.sogsti@gmail.com
       
Styremedlemmer Svein Aaser 47611476 svein.aaser@infuture.no
  Jørn Beldring 90991997 beldring@getmail.no
  Amund Djuve 92681869 amund88@hotmail.com
  Ingebjørg Brown 91135205 ingebjorg.brown@outlook.co
  Ian Parker 91657545 ian.parker@datema.no
       
Varamedlemmer Hege Sneis 41469780 hege.sneis@live.no
  Reidar Stensæter 93219872 reidar.heidi@icloud.com

Hovedstyrets mandat er regulert i DFIs og idrettens lovverk § 18:

§ 18 Idrettslagets styre

  1. Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
  2. Styret skal:

         a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

         b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, å sørge                  for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

         c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

                      d) Representere idrettslaget utad.

                      e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.

3. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Drøbak-Frogn IL
DFI Postboks 136, 1441 Drøbak, Epost. dfi@dfi.no

BeFrognhallen, Belsjøveien 2, Postboks 136, 1441 Drøbak
Tlf: 64905190
E-post:
dfi@dfi.no

- Idrettsglede for alle -

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift