DFI

Tilsynsvakt

Tilsynsvakt

INSTRUKS TILSYNSVAKT FROGN ARENA Rev. 2019.02.02

INSTRUKSJON TILSYNSVAKT - FROGN ARENA

Første vakt mandag må hente nøkler på kontorene i Frognhallen/Bølgen. Dette må gjøres slik at vakta rekker å være på Frogn VGS til 16.30. Det er viktig at vakta ikke kommer for sent til, da lagene er avhengig av å komme inn slik at de kan starte sin trening presis.

Vakta må etter endt vakt, sørge for å overlevere nøkler til neste vakt. Den som stenger hallen må overlevere nøkler til den som har vakt neste dag. Den som har vakt fredag må levere nøkler på DFI kontoret eller til resepsjonen Bølgen etter endt vakt fredag – det er viktig at nøkler blir levert innen søndag.

På vaktrommet i ringperm ligger 2 stk skjemaer som skal fylles ut av hver tilsynsvakt:

Skjema 1: Aktivitetsskjema: Statistikk over antall utøvere og ledere pr time.

Skjema 2: Sjekkliste – kryss av ved gjennomføring.

Skjemaene legges tilbake i samme perm når ferdig utfylt bak skillearket "Førte lister".

Disse skjemaene er grunnlaget for betaling av hallvakt, og om skjemaene ikke fylles ut får vi ikke betalt for jobben.

Tilsynsvakten skal være på plass til følgende tider:

Mandager til torsdag:Kl 16.30 - 22.30

Fredager:Kl 16.30 - 20.00

Mandager til torsdag deles vakten normalt i 2.

Det skal gjennomføres inspeksjonsrunder minimum 1 gang i timen utvendig og innvendig – kryss av på skjemaet.

Tilsynsvakt skal også bortvise biler som kjører opp til hallen og står utenfor oppmerkede parkeringsplasser. Det skal ikke parkeres foran bommer og dører. Disse henvises til parkering nedenfor skolen

Påse at det er minimum en ansvarlig voksen leder tilstede på treningene.

Føre statistikk på fastlagt skjema over antallet utøvere og ledere pr time.

Samle gjenglemt tøy og andre effekter på anvist sted

Liste med navn og mobilnummer til hver enkelt vakt skal sendes til magnus.seip@dfihandball.no, minimum 1 uke før - altså mandagen uken før vakt.

God vakt!

Her finner dere vakter dere kan leie inn. Avtalen foregår privat, og betaling skal avtales med den enkelte. Kr. 500,- pr. vakt er minimumsbeløpet.

Benedicte Nilsen - 950 25 519

Hanna Strypet - 480 45 144

Viktor Fladmoe - 988 51 534 </</

Drøbak-Frogn IL
DFI Postboks 136, 1441 Drøbak, Epost. dfi@dfi.no

BeFrognhallen, Belsjøveien 2, Postboks 136, 1441 Drøbak
Tlf: 64905190
E-post:
dfi@dfi.no

- Idrettsglede for alle -

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift